ทัวร์พม่า

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
สายการบิน : AIR ASIA ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินมิงกาล..
FIVE STAR MYANMAR 2D1N BY SL
กำหนดเดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 ราคาเริ่มต้น 6,999.- สายการบิน : THAI LION AIR วันแรก กรุ..
ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N BY FD
กำหนดเดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ราคาเริ่มต้น 11,999.- สายการบิน : AIR ASIA วันแรก ท่าอา..
พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน
สายการบิน : ไทยสมายล์แอร์เวย์ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : บไหว้พระและทาบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรร..
พม่า มัณฑเลย์ พุกาม 3วัน 2คืน
สายการบิน : สมายล์แอร์เวย์ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : ราบไหว้พระและทาบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม..
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
สายการบิน : MYANMAR AIRWAY ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง..
มหัศจรรย์ พม่า 2 วัน 1 คืน พักอินทร์แขวน บิน SL
กำหนดเดินทาง ธ.ค.62 - เม.ย.63 สายการบิน : Thai Lion Air (SL) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : วันแรก ก..
มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL พัก 5 ดาว
กำหนดเดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 สายการบิน : Thai Lion Air (SL) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : วันแรก ก..
ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน
กำหนดเดินทาง มกราคม – เมษายน 2562 ราคาเริ่มต้น 11,888.- สายการบิน : AIR ASIA เที่ยวบินสบาย..