ดินแดนสวรรค์ บาหลี เกาะนูซา 4 วัน 3 คืน

ดินแดนสวรรค์ บาหลี เกาะนูซา 4 วัน 3 คืน
ราคา: 19,888 บาท
กำหนดการเดินทาง: เม.ย. 62
กำหนดเดินทาง มี.ค. 62- เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น 19,888.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD)

ไฮไลท์ทัวร์
• Klingking Beach เป็นผาริมทะเลที่มีรูปร่างเหมือนไดโนเสาร์ T-Rex ยื่นออกไปในทะเล
• Angle Bilabong เปรียบเสมือนสระว่ายน้าขนาดเล็กที่เกิดจากธรรมชาติอย่างน่าทึ่ง วิวด้านหลังเป็นทะเล
• วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) วัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรม อิสระถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง
• วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี
• เตียร์ตากังกา (Tirta Gangga) อดีตพระราชวังที่สร้างโดยรายาองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์การังกาเซ็ม ณ เมืองอมลาปุระ ปัจจุบันรู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวในฐานะพระราชวังน้า