อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส
ราคา: 65,900 บาท
กำหนดการเดินทาง: ก.พ. 63-พ.ค. 63
สายการบิน : การบินไทย แอร์เวย์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 โรม (อิตาลี) • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โครลอสเซียม • น้าพุเทรวี่ • บันไดสเปน • ปิซ่า

วันที่ 3 ปิซ่า • เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้

วันที่ 4 เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่ 5 อินเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • ดิฌง (ฝรั่งเศส)

วันที่ 6 ดิฌง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้าแซน

วันที่ 7 พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ

วันที่ 8 สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล • กรุงเทพฯ

วันที่ 9 กรุงเทพฯ