เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน
ราคา: 65,900 บาท
กำหนดการเดินทาง: เม.ย. 63-ต.ค. 63
สายการบิน : การบินไทยแอร์เวย์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

วันแรก เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • รูปปั้นนางเงือกน้อย • น้าพุเกฟิออน • พระราชวังอามาเลียนบอร์ก • ท่าเรือนูฮาวน์ • ชอปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรือสาราญ DFDS  (-/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม ออสโล • เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด • เมืองกู๊ดวาเก้น • เบอร์เกน

วันที่สี่ สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกิน • มาร์เก็ตสแควร์ • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • นั่งรถไฟฟลอมสบานา • GEILO

วันที่ห้า เกลโล • เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ • เมืองคาลสตัท

วันที่หก กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม • พิพิธภัณฑ์เรือวาซา • แกมล่าสแตน

วันที่เจ็ด กรุงสต็อกโฮล์ม • ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง • สนามบิน

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ