มหัศจรรย์ ฮองกง นองปิง

มหัศจรรย์ ฮองกง นองปิง
ราคา: 12,900 บาท
กำหนดการเดินทาง: มี.ค. 63-เม.ย. 63
สายการบิน : Cathay Packfic Airways (CX)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

วันแรก กรุงเทพฯ • ฮ่องกง • รีพลัสเบย์ • วิคตอเรียพีค • Mongkok Ladies Market  (-/กลางวัน/เย็น)
วันที่สอง วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • ร้านจิวเวลรี่ • หยก • วัดชีหลิน • วัดกวนอู • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (เช้า/กลางวัน/-)
วันที่สาม วัดโป่หลิน กระเช้านองปิง • ช้อปปิ้ง City Gate Outlets • กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)