เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน

เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน
ราคา: 17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง: เมษายน 2563
สายการบิน : เอเชียน่า แอร์ไลน์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ742 01.00-09.15) วันที่ 2. อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – Wolmi Theme Park – Wolmi Sea Train
วันที่ 3. ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – โซลทาวเวอร์ – สวนสาธารณะยออีโด
วันที่ 4. พระราชวังชังกย็อง – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง – Duty Free
วันที่ 5. ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง – STAR PARK – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ741 19.30-23.10)