เวียดนามกลาง พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน บิน PG

เวียดนามกลาง พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน บิน PG
ราคา: 12,900 บาท
กำหนดการเดินทาง: ก.พ.63-มี.ค.63
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :
วันแรก กรุงเทพฯ • ดานัง • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดDong Ba • ล่องเรือแม่น้าหอม
วันที่สอง พระราชวังเว้ • ใส่ชุดอ๋าวหญ่ายเข้าชมพระราชวัง • นั่งสามล้อซิโคล่ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน เมืองโบราณฮอยอัน • วัดจีน • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • ดานัง
วันที่สาม บานาฮิลล์ • นั่งกระเช้า • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • สะพานมังกรและสะพานแห่งรัก
วันที่สี่ ดานัง • กรุงเทพฯ