อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี
ราคา: 19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: มีนาคม-พฤษภาคม 2563
สายการบิน : Thai Airways

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี - เมืองเดลี – เมืองชัยปุระ
วันที่สอง ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด -พระราชวังกลางน้า- ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล -วัดพระพิฆเนศ
วันที่สาม ชัยปุระ - แซนด์เบารี-เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
วันที่สี่ ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
วันที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)