อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล

อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล
ราคา: 15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: มีนาคม-พฤษภาคม 2563
สายการบิน : Air Asia

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :
วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินชัยปุระ - เมืองชัยปุระ
วันที่สอง เมืองชัยปุระ - แชนด์เบารี - ฟเตหปุระสีกรี- เมืองอัครา
วันที่สาม ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อัครา ฟอร์ท - เมืองชัยปุระ - วัดพระพิฆเณศ
วันที่สี่ ฮาวา มาฮาล - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด – ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้า - สนามบินชัยปุระ
วันที่ห้า สนามบินชัยปุระ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)